Dwuletni preferencyjny ZUS

Aktualizacja: 19 lis 2018Preferencyjny ZUS dotyczy przede wszystkim osób które dopiero zaczynają prowadzić działalność gospodarczą, albo wcześniej korzystały z tak zwanej ulgi na start. Z niższych składek możemy skorzystać przez pełne 24 miesiące. (jeśli rejestrujemy swoją działalność warto to zrobić przynajmniej drugiego pracującego dnia miesiąca, skorzystamy z preferencyjnych składek, ale miesiąc nie będzie zaliczony jako pełny).


Osobiście własnie polecam skorzystanie z ulgi na start, pozwoli ona rozwinąć interes bez obaw czy wystarczy nam na opłacanie składek, a następnie przejść na preferencyjny ZUS.


Wielkość preferencyjnych składek ZUS

Podstawą  naliczania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne jest 30% minimalnego  wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W 2018 r. wynoszą one

Podstawa wymiaru składki - 630,00 zł (30% minimalnego wynagrodzenia brutto)

Składka emerytalna (19,52%) -122,98 zł

Składka rentowa (8,00%) - 50,40 zł

Składka chorobowa (2,45%) -15,44 zł 

Składka wypadkowa (1,67%) - 10,52 zł

Fundusz Pracy (2,45%) nie opłaca się jeśli ta działalność gospodarcza jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 319,94 zł


Zgłoszenie do opłacania preferencyjnych składek

Zgłaszając się do ubezpieczeń przy rejestracji działalności korzystamy z druku ZUS ZUA.

Jako kod ubezpieczenia wpisujemy

  • 05 70 00 - jeśli nie posiadasz prawa do emerytury lub renty oraz orzeczenia o niepełnosprawności,

  • 05 72 2x - jeśli masz prawo do renty, ostatnia cyfra wskazuje stopień niezdolności do pracy, 1, 2 lub 3.


Terminy płacenia składek

Składki na ubezpieczenia opłacamy za miesiąc poprzedni w terminie

- do 10 dnia miesiąca

- do 15 dnia miesiąca jeśli zatrudniamy pracowników.


Sama działalność i formalności nie różnią się od normalnych przy standardowym ZUSie.


Po 24 miesiącach korzystania z preferencyjnych składek ZUS, możemy mieć możliwość przejścia na mały ZUS (czytaj "Mały ZUS" dla małych firm) lub zostaje nam opłacać składki normalnej wysokości.


Czytaj także: Wybór formy opodatkowania.

0 wyświetlenia
Lokaty
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram