Karta podatkowa

Aktualizacja: 19 lis 2018Osoby rozliczające się na podstawie karty podatkowej, co miesiąc płacą do urzędu skarbowego taka samą kwotę podatku niezależnie od dochodu.


Kto może rozliczać się na podstawie karty podatkowej

Aby móc rozliczać się z fiskusem na podstawie karty podatkowej należy spełnić kilka wymagań. Jedna nich to rodzaj działalności jaką chcemy prowadzić.


Przykładowe rodzaje działalności gospodarczej opodatkowane na podstawie karty podatkowej.

 • usługową w zakresie handlu detalicznego wyrobami spożywczymi

 • usługi w zakresie handlu detalicznego wyrobami nie spożywczymi

 • usługi gastronomiczne,

 • usługi transportowe

 • usługi zrywkowe,

 • usługi edukacyjne,

 • korepetycje,

 • sprzedaży posiłków domowych,

 • usługi w zakresie ochrony zdrowie,

 • usługi weterynaryjne,

Poza tym należy spełnić kilka wymagań zawartych w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Między innymi:

 • zachować limit stanu zatrudnienia

 • nie możesz prowadzić innej działalności gospodarczej,

 • nie wolno wytwarzać produktów objętych akcyzą,

 • współmałżonek nie może prowadzić działającym w tym samym zakresie działalności gospodarczej.

 • prowadzić działalność na terenie RP

Wysokość stawek przy korzystaniu z karty podatkowej

Wysokość stawek zależy m.in. od:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności

 • liczby zatrudnionych pracowników

 • liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.


Jak zgłosić podatowanie kartą podatkową

Jeżeli chcemy skorzystać z karty podatkowej należy to zgłosić przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności nie później niż do 20 stycznia.

Do zgłoszenia służy formularz PIT-16. Można go złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności, albo dodać oświadczenie podczas rejestracji działalności w CEDiG.


Terminy przy Karcie Podatkowej

Podatek dochodowy po pomniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jest odprowadzany na rachunek urzędu skarbowego w terminie

 • do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły,

 • do 28. grudnia roku bieżącego za grudzień.

Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, składasz w urzędzie skarbowym deklarację o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne na druku PIT-16A. Stawkę podatku obniżamy o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.


Księgowość przy Karcie Podatkowej

Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie karty podatkowej ma obowiązek:

 • wystawiać rachunki lub faktury na żądanie klienta,

 • przetrzymywać te rachunki przez 5 lat

 • prowadzić ewidencję zatrudnienia oraz karty przychodów pracowników.

Przedsiębiorcy rozliczający się na karcie podatkowej nie muszą prowadzić rozbudowanej księgowości, na przykład w postaci ksiąg rachunkowych.


Przeczytaj także: Terminy opłacania składek i podatków0 wyświetlenia
Lokaty
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram