"Mały ZUS" dla małych firm

Aktualizacja: 19 lis 2018Od 1 stycznia 2019 roku mali przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Zmiany te pozwolą zachować rentowność małym przedsiębiorstwom. A osoby pracujące w szarej strefie mogą przejść na legalną działalność. Bez obawy że oddadzą do ZUS-u połowę zarobionych pieniędzy. Obecnie przedsiębiorcy comiesięcznie płacą 1232,16 zł składek, niezależnie od przychodu. Niejedna osoba żyje cały miesiąc ca taką kwotę.W skrócie - "mały ZUS" dla małych firm?

Osoby które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą mogą liczyć na ulgę, jest jednak warunek. Przychody z działalności gospodarczej w 2018 r nie mogą być większe niż trzydziestu krotność minimalnego wynagrodzenia za prace, czyli w 2018 roku wynosi ona 63 tyś zł. Jeżeli ktoś nie prowadził przez cały ubiegły rok działalności gospodarczej (np. prowadzi ją od kilku miesięcy, albo była ona zawieszona), musi zachować odpowiednią proporcję przy wyliczaniu progu, którego przychody nie mogą przekroczyć.


"Mały ZUS" dotyczy tylko składek społecznych, składkę zdrowotną opłaca się w całości. Do tego kryterium jest przychód a nie dochód. Np. osoby zarabiające w handlu, przychód mają duży ale już dochód nie.Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą

Aby skorzystać z małego ZUS-u trzeba prowadzić działalność gospodarczą minimum 60 dni. Pozwoli to wyliczyć czy mieścimy się odpowiednim progu przychodów. Jeżeli więc dopiero rozkręcasz swój pomysł na biznes aby masz na start kilka opcjiKiedy skorzystasz z małego ZUS-u

Aby skorzystać z małego ZUS-u należy spełnić między innymi tych kilka warunków:

 • jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEiDG

 • przychody, które osiągnąłeś z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi

 • rozliczając się na karcie podatkowej nie korzystałeś ze zwolnienia z VAT

 • prowadziłeś działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym

 • nie wykorzystałeś 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS-u"

Jak obliczyć wielkość odprowadzanych składek

 1. Ustal przeciętny miesięczny przychód za ubiegły rok. Podziel roczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku a następnie pomnóż przez 30. Wynik zaokrąglij do równych groszy.

 2. Oblicz najniższą podstawę do wyliczenia składek pomnóż przeciętny miesięczny przychód, przez współczynnik publikowany w 'monitorze polskim'. Zaokrąglij do pełnych groszy.

 3. Wskaż podstawę do wyliczania składek. Nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku

 4. Oblicz składki Składki społeczne obliczamy od naszej podstawy

 • składka emerytalna -19,52%

 • składka rentowa -8,00%

 • składka  chorobowa dobrowolna -2,45%

 • składka wypadkowa -1,67%

 • Składkę zdrowotną obliczamy od podstawy obowiązującej wszystkich przedsiębiorców

Podsumowanie 'Małego ZUS-u'

Konsekwencje opłacania "małego ZUS-u" jednak istnieją, odbiją się one na wielkości naszych świadczeń chorobowych i wypadkowych.


Przepisy te dotyczą najmniejszych przedsiębiorców których miesięczny przychód nie przekracza 2,5-krotności płacy minimalnej czyli 5250 zł miesięcznie. Legalne zarabianie jako przedsiębiorca nie musi być jednak uciążliweO wszelkie sprawy księgowego najlepiej pytać swojego księgowego, artykuł ten ma na celu z lekko przybliżyć temat osobą chcącym legalnie zarabiać i prarodzic własna działalność gospodarczą. Z nami na pewno rozwiniesz swój pomysł na biznes.


Zobacz także artykuł Rejestracja działalnoiści gospodarczej.

Tagi:

Pomysł na biznes. zarabianie, mały ZUS, działalność gospodarcza, praca, firma,

0 wyświetlenia
Lokaty
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram