Posiadasz odbiornik RTV? A abonament zapłaciłeś?

Aktualizacja: 7 maj 2019


Rejestracji odbiorników RTV dokonuje się w placówkach pocztowych Poczty Polskiej SA w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.


Abonament płaci się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Ważny jest dzień w którym dokonujemy płatności a nie dzień w którym opłata wpływa na konto bankowe. Jeśli będziemy płacić po terminie mogą zostać nam naliczone odsetki za zwłokę.


Abonament RTV jest opłatą obowiązkową, chyba, że mamy prawo do zwolnienia z niej.


ABONAMENT STAWKI 2019 r.

OPŁATA RADIO + TELEWIZOR

 • 22,70 zł za jeden miesiąc,

 • 44,05 zł za dwa miesiące z góry ,

 • 65,35 zł za trzy miesiące z góry ,

 • 129,40 zł za sześć miesięcy ,

 • 245,15 zł za rok z góry .

OPŁATA - RADIO

 • 7 zł za jeden miesiąc,

 • 13,60 zł za dwa miesiące z góry,

 • 20,15 zł za trzy miesiące z góry ,

 • 39,90 zł za sześć miesięcy z góry,

 • 75,60 zł za rok z góry.

Osoby fizyczne opłacają jeden abonament niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie.

Abonament RTV 2019. Jak oszczędzać na abonamencie

Jeśli przyjrzymy się cennikowi, chcąc opłacać abonament (telewizja plus radio) co miesiąc w skali roku wydamy 22,7 x 12 = 272 zł. Opłacając abonament z góry za cały rok zapłacimy 245,15 zł. Zaoszczędzamy w ten sposób 27,25 zł w skali roku. Jeśli posiadamy takowy odbiornik opłatę lepiej uiścić. Kara za nieopłacenie abonamentu wynosi:

 • 681 zł za telewizor,

 • 221 zł za odbiornik radiowy.


Abonament RTV 2019. Zwolnienia i umorzenia opłat abonamentowych Osobami uprawnionymi do zwolniona od opłat abonamentowych są:

 • osoby, które ukończyły 75 rok życia,

 • osoby posiadające I grupę inwalidzką,

 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

 • bezrobotni

 • osoby pobierające świadczenie przedemerytalne

 • osoby otrzymujących zasiłek dla opiekuna.

Jeśli posiadamy odbiornik radiowy lub telewizyjny ale z niego nie korzystamy, nie zwalnia nas to z opłacania abonamentu.


29 wyświetlenia
Lokaty
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram