Rejestracja działalności gospodarczej - krok po kroku

Aktualizacja: 19 lis 2018


Rejestracja działalności gospodarczej

1. Rejestracja firmy w CEDiG

Rejestracje swojej firmy dokonujemy przez wypełnienie wniosku CEDiG-1.

Jeśli nasza działalność będzie prowadzona indywidualnie lub w formie spółki cywilnej, rejestracji dokonujemy

 • w urzędzie gminy lub miasta

 • przez internet w serwisie CEDiG

Złożenie wniosku CEIDG-1 jest jednocześnie:

 • wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (nadanie numeru REGON),

 • zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeń społecznych w ZUS, (bez ubezpieczenia zdrowotnego) Wnioski ZUS ZUA i ZUS ZZA patrz punkt 5. Czytaj także Wybór formy opodatkowania.

 • zgłoszeniem działalności gospodarczą do Urzędu Skarbowego.2. Krajowy Rejestr Sądowy

Jeśli zakładamy spółkę prawa handlowego, konieczne jest zarejestrowanie jej w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Spółki prawa handlowego obejmują:

 • spółki jawne

 • spółki partnerskie

 • spółki komandytowe

 • spółki komandytowo-akcyjne

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • spółki akcyjne

REGON jest wydawany na podstawie wniosku RG-1


3. Rejestracja firmy w urzędzie skarbowym jako płatnik VAT

Jeśli prowadzą działalność gospodarczą chcemy być płatnikiem VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności musimy złożyć druk VAT-R.

Jeśli zaś handel będziemy prowadzić z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, powinniśmy dokonać dodatkowej rejestracji jako podatnik VAT-UE.


4. Rejestracja w Głównym Urzędzie Statystycznym

Jeśli otwierasz Spółkę cywilną musisz zarejestrować w Głównym Urzędzie Statystycznym. W ciągu 14 dni od wpisu do ewidencji CEDiG. Uzyskasz numer REGON, Chyba że już wcześniej został nadany.


5. Rejestracja w ZUS

Do wniosku CEIDG-1 można dołączyć deklaracje zgłoszeniowe do ZUS i wszystkie dokumenty razem złożyć w urzędzie miast lub gminy przy rejestracji.

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego należy wypełnić i złożyć następujące formularze:

 • ZUS ZFA - zgłoszenie płatnika składek (osoba fizyczna)

 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych osoby ubezpieczonej

 • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych.

Pracowników należy zgłosić do ubezpieczenia do 7 dni od przyjęcia ich do pracy.


Podsumowanie rejestracji działalności gospodarczej

Także podsumowując jeśli chcemy prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników interesuje nas punkt nr 1 chyba że jesteśmy płatnikami VAT.


Jako przedsiębiorcy przyda ci się dodatkowe konto dla firm. Najlepsze ofert kont znajdziesz TUTAJ. Pomyśl też o pieczątce i reklamie która pomoże zarabiać ci więcej.


Jeżeli chcesz poznać terminy opłacania skłądek i podatków czytaj artykuł: Terminy opłacania składek ZUS i podatków.
11 wyświetlenia
Lokaty
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram