Terminy płatności składek i podatków

Aktualizacja: 19 lis 2018


Prowadząc działalność gospodarczą zobowiązani jesteśmy do uregulowania podatków. Przepisy wyznaczają konkretne terminy, w których dany podatek należy uiścić,


Terminy płatności w działalności gospodarczej


Terminy opłacania - Podatek dochodowy

 1. do 7 dnia każdego miesiąca opłacamy podatek dochodowy jeśli jesteśmy na karcie podatkowej,

 2. do 20 dnia każdego miesiąca opłacamy zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych

 3. do 20 dnia miesiąca opłacamy zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych


Terminy opłacania - Składki ubezpieczenia społecznego

 1. do 10 dnia miesiąca opłacamy składki ubezpieczenia społecznego jeśli nie zatrudniamy pracowników - ZUS

 2. do 15 dnia miesiąca opłacamy składki ubezpieczenia społecznego jeśli zatrudniamy pracowników - ZUS


Terminy opłacania - Podatek Vat

 1. do 25 dnia miesiąca opłacamy podatek VAT - formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,

 2. do 25 dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.

 3. do 25 dnia każdego miesiąca wysyłamy JPK_VAT (czynni podatnicy VAT)


Terminy podatkowe - zeznania roczne

 • Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym- PIT-28

 • Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składamy zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39).

 • do końca lutego składamy PIT-11 za rok poprzedni (informacja o dochodach płatnika składającego deklarację w formie papierowej),

 • do końca stycznia składamy PIT-11 za rok poprzedni (informacja o dochodach dla płatnika składającego deklarację w formie elektronicznej)

 • Do 31 stycznia składamy PIT-4R

 • Do 31 stycznia składamy deklaracje PIT-8AR za rok poprzedniCzytaj także: Wybór formy opodatkowania0 wyświetlenia
Lokaty
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram