Wybór formy opodatkowania i księgowości

Aktualizacja: 19 lis 2018Jaki posiadamy wybór formy opodatkowania

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek oraz w ramach spółki cywilnej mają do wyboru wszystkie cztery formy opodatkowania:

  • karta podatkowa

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  • podatkowa księga przychodów i rozchodów

  • pełna księgowość

Spółki handlowe, , nie mają takiego szerokiego wyboru, prowadzą pełną księgowość.


Uproszczona księgowość dla małych firm


Karta podatkowa

Jeśli zdecydujemy się na opodatkowanie w formie karty podatkowej co miesiąc będziemy musieli płacić do urzędu skarbowego taką samą kwotę, niezależnie od dochodu, nawet jeśli nic nie zarobimy. O wyborze tej formy informujemy Urząd Skarbowy do 20 stycznia, jeśli dopiero zakładamy działalność zaznaczamy nasz wybór formy opodatkowania na wniosku CEDiG.

Kartę podatkową warto wybrać przy niskich kosztach i wysokich przychodach. Czytaj więcej: Karta podatkowa.Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Osoby rozliczające się na podstawie ryczałtu, kwotę należną urzędowi skarbowemu obliczają od całkowitego przychodu. Mogą go jedynie pomniejszyć o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne Zwalnia on z obowiązku prowadzenia rozbudowanej księgowości oraz pozwala na zastosowanie niskich stawek opodatkowania.

Ryczałt warto wybrać przy niskich kosztach.


Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Jeśli prowadzimy Podatkową księgę przychodów i rozchodów posiadamy wybór opodatkowania:

  • skala podatkowa

  • stawka liniowa - podatek liniowy jest korzystny jeśli uzyskamy dochody właściwe dla drugiego i trzeciego progu podatkowego. Przy niskich dochodach korzystanie z liniowego podatku może być nieopłacalne, nie możemy też korzystać z obowiązujących w bieżącym roku ulg i odliczeń oraz rozliczać się z współmałżonkiem

Podatkowa księga Przychodów i rozchodów jest skomplikowaną formą rozliczeń, wymagająca orientacji w przepisach. Taka forma rozliczeń konieczna jest, gdy nie posiadamy prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej bądź ryczałtu ewidencjonowanego. Z drugiej strony, przy wysokich kosztach działalności lepiej jednak wybrać podatkową księgę przychodów.


Pełna księgowość

Na naszym blogu zajmujemy się małą przedsiębiorczością a zarazem mała księgowością więc pełnej księgowości nie będziemy omawiać. Wspomnę tylko że jest to najbardziej zaawansowana forma ewidencji księgowej.


Jak wybrać formę opodatkowania i księgowości

- planowane przychody i koszty

przy niskich kosztach i wysokich przychodach najlepiej wybrać uproszczone formy opodatkowania (ryczałt przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa). Przy wysokich kosztach lepiej wyjdziemy na podatkowej księdze przychodów i kosztów.

- planowany dochód

przy wysokich dochodach lepiej wybrać podatek liniowy zamiast opodatkowania wg skali podatkowej (podatkowa księga przychodów i rozchodów)


Czytaj takżę Terminy opłacania składek ZUS.

0 wyświetlenia
Lokaty
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram